Contributies

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd. Je kunt op elk moment van het jaar lid worden en de tarieven gelden vanaf 1 Januari, 1 Juli of 1 Oktober. Verder wordt er in het tarief onderscheid gemaakt naar senioren vanaf 21 jaar, senioren tot 21 jaar, 65 plus en jeugd.

Ter toelichting wijzen wij in de omschrijving hieronder op een aantal regels en voorwaarden die wij als vereniging handhaven. Voor nieuwe leden geldt naast het tarief voor regulier lidmaatschap ook eenmalig de waarborg bardienst en inschrijfgeld.

Tarieven 2020

Regulier lidmaatschapOmschrijvingper 1 jan.per 1 jul.per 1 okt.
senioren vanaf 21 jaarleden die in het lopende jaar 21 jaar worden of al ouder zijn 150 €75 €40 €
senioren tot 21 jaarLeden vanaf 18 jaar en die in het lopende jaar nog geen 21 jaar worden 105 € 53 €25 €
studenten voltijd Vanaf 18 t/m 25 jaar, voltijdstudent (alleen op vertoon van geldige studentenpas) 80 € 40 €20 €
65+ lidmaatschap Leden die in het lopende jaar 65 jaar of ouder zijn, alleen geldig voor tennissen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-18.00 uur50 €
Jeugd 8 tm 17 jaarleden vanaf 8 jaar en die in het lopende jaar nog geen 18 jaar worden42 €
Jeugd 5 tm 7 jaarleden vanaf 5 jaar en die in het lopende jaar nog geen 8 jaar worden 30 €
Bijkomende kosten Omschrijving Kosten
InschrijfgeldEénmalig bij aanmelding, per persoon. Voor jeug tm 17 jaar wordt geen inschrijfgeld gerekend23 €
Waarborg bardienstBorg voor het vervullen van de twee verplichte bardiensten en voor lidmaatschappen vanaf 1 Juli of 1 oktober geldt één verplichte bardienst. Terugbetaling van de waarborg vindt plaats nadat het lidmaatschap is opgezegd en inden de verplichte bardiensten zijn vervuld50 €
Afkoop bardienstDe verplichte bardiensten kunnen worden afgekocht voor 35 euro per dienst of voor 60 euro voor twee bardiensten 60 €
Bijzonder lidmaatschap OmschrijvingKosten
CompetitielidmaatschapAlleen voor senioren die lid zijn van een andere bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging. Alléén geldig op de competitiedagen. Er is geen mogelijkheid voor vrij tennissen. Contributie is exclusief de bijdrage van het team voor deelname aan KNLTB-competitie35 € p.p.
Niet-spelend lidEen niet-spelend lid die ten alle tijden weer actief kan gaan tennissen25 €
IntroducéeIemand die op uitnodiging van een bestaand lid meetennist. en is dat niet het geval dan geldt het tarief voor baanhuur7,50 €
ZomerChallenge een volwaardig KNLTB- lidmaatschap geldig voor 3 maanden in de periode 1 juni t/m 31 augustus mits je minimaal 8 maanden vooraf geen lid bent of geweest van een andere KNLTB-club 30 €
Actie
ZomerChallenge—–>Lid
Alleen voor ZomerChallenge leden die lid willen worden na afloop van de ZC-periode, geldt dat ze hun lidmaatschap tot eind 2021 kunnen verlengen tegen regulier tarief van 150 euro plus de bijkomende kosten van 50 euro waarborg bardienst en geen inschrijfkosten200 €

Verplichte bardienst en/of parkdienst

Er wordt door eigen leden vanaf het seizoen 2020 twee keer per seizoen een verplichte bar- of parkdienst van 4 uur gedraaid. Er is ook de mogelijkheid om de bar-of parkdienstverplichting af te kopen. Bij het niet draaien van de bardienst wordt de 50 euro waarborg niet terugbetaald als het lidmaatschap wordt opgezegd. Deze verplichting geldt niet voor junioren en 65-plussers. Bij lidmaatschappen afgesloten vanaf 1 Juli geldt een verplichte bar- en/of parkdienst. Bedrijfslidmaatschappen zijn vrijgesteld.

Elke vereniging leeft bij de gratie van de leden die zich voor de club willen inzetten. Zo heeft ook TC Breda een aantal permanente en tijdelijke commissies die zich met een bepaald aspect van het verenigingsleven bezighouden.

Betaling

De penningmeester verstuurt naar alle leden de contributiefacturen.

In het geval dat een machtiging voor incasso is gegeven wordt de factuur veertien kalenderdagen verstuurd voordat deze ter incasso wordt aangeboden bij de Rabobank.

Leden hebben twee weken de tijd om hier bezwaar tegen te maken voordat de incasso wordt verstuurd naar de huisbankier van TC Breda, de Rabobank.

Als geen machtiging voor incasso is afgegeven, dan zal de penningmeester gebruikmaken van betalingsherinneringen per email en/of whatsapp en/of tikkie.

Incidenteel komt het voor dat betaling uitblijft zonder geldige reden van opgaaf en/of onderling overleg. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft op 2 juli, 2020 bekrachtigt dat de penningmeester openstaande vorderingen ouder dan 100 kalenderdagen na vervaldatum mag overdragen aan een incassobureau. Alle extra kosten zijn dan voor rekening van de schuldenaar.