Locatie: clubhuis TC Breda. Op donderdag 28 maart organiseert het bestuur een ALV. Inmiddels hebben alle leden al een uitnodiging met agenda ontvangen via de e-mail. Mocht deze uitnodiging niet gecommuniceerd zijn naar een lid, stuur dan een e-mail naar : secretaris@tcbreda.nl Voorgestelde agenda: 1. Opening en mededelingen m.b.t. de ALV. 2. Goedkeuring notulen ALV […]