Locatie: clubhuis TC Breda. Op donderdag 28 maart organiseert het bestuur een ALV. Inmiddels hebben alle leden al een uitnodiging met agenda ontvangen via de e-mail. Mocht deze uitnodiging niet gecommuniceerd zijn naar een lid, stuur dan een e-mail naar : secretaris@tcbreda.nl Voorgestelde agenda: 1. Opening en mededelingen m.b.t. de ALV. 2. Goedkeuring notulen ALV […]

Tijdens het zomerseizoen (30 maart tot medio oktober) is er 1 avond per week een vaste tossavond: Iedere woensdagavond vanaf 19.00 uur, met uitzondering van feestdagen, tijdens de Open Bredase en tijdens de Clubkampioenschappen. Er wordt tot 22.55 uur doorgespeeld. Het tossen is bedoeld om het contact tussen de leden onderling te bevorderen en de gang naar […]

Van maandag 24 juni tot en met zondag 30 juni is het weer tijd voor het hoogtepunt van het tennisjaar, de clubkampioenschappen. We hopen op nóg beter weer en nóg meer inschrijvingen dan vorig jaar. En voor dat laatste hebben we jullie allemaal nodig! Net zoals voorgaande jaren tellen de resultaten van de clubkampioenschappen niet […]

Meer informatie volgt binnenkort More information coming soon ! https://www.itftennis.com/seniors/tournaments/tournament/info.aspx?tournamentid=1100045000