Opzegging: vóór 15 december a.s.

Het kan zijn dat je geen zin meer hebt in tennis of om andere redenen je lidmaatschap wil opzeggen.

Indien een lid wil opzeggen, dient hij /zij dit te doen door een e-mail te zenden naar de Ledenadministratie vóór 15 december a.s. Bij opzegging na deze datum is de contributie over het komende seizoen verschuldigd!

Een opzegging of wijziging van een lidmaatschap is pas definitief wanneer je hiervan een bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie.

No Replies to "Opzegging: vóór 15 december a.s."