Word nu lid van TC Breda!

Hoe word je lid?

Onderaan deze pagina kun je het aanvraagformulier voor het lidmaatschap van onze vereniging downloaden. Zodra het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is kunt je het gescand e-mailen naar de Ledenadministratie. Tevens een digitale pasfoto bijvoegen s.v.p.!

Als je aanvraag binnen is op onze ledenadministratie zal deze in behandeling worden genomen.  Ter toelichting wijzen wij hieronder op een aantal regels, voorwaarden en gebruiken die wij in onze vereniging kennen en handhaven. Lees deze regels goed door voordat je het aanvraagformulier invult en ondertekent!

De contributie voor het seizoen 2019 bedraagt:

LidmaatschapOmschrijvingKosten
StudentenVanaf 18 t/m 25 jaar, voltijdstudent (alleen op vertoon van geldige studentenpas)€ 80
SeniorenLeden vanaf 18 jaar en die in het lopende jaar nog geen 21 worden€ 105
Leden die in het lopende jaar 21 worden of al ouder zijn€ 150
BedrijfslidmaatschapLidmaatschap + naamsvermelding op sponsorbord€ 255
Niet-spelend lidKan te allen tijden "actief" worden€ 25
InschrijfgeldEenmalig bij aanmelding, per persoon; voor jeugd t/m 17 jaar wordt geen inschrijfgeld gerekend€ 23
Jeugd8 t/m 17 jaar (inclusief KNLTB pas)€ 42
Jeugd5 t/m 7 jaar (inclusief KNLTB pas)€ 30

Voorwaarden lidmaatschap

Hier vind je een overzicht van de voorwaarden van het lidmaatschap van TC Breda.

De barborg is éénmalig voor alle seniorleden 35 euro

Deze borg zal gebruikt worden wanneer een bardienst niet gedraaid wordt. Een betaalde bardienst zal dan ingezet moeten worden; wanneer de bardienstverplichtingen wel gewoon worden nagekomen blijft het bedrag staan voor het volgende seizoen. Restitutie zal plaatsvinden na afmelding als lid van TC Breda, na december van het lopende jaar.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij alles doet ter bevordering van de goede sfeer en alles nalaat wat hieraan schade kan doen. Aanvraag lidmaatschap voor junioren vereist een handtekening van één van de ouders of verzorgers.

Onze vereniging heeft haar tennisbanen en clubhuis in eigendom. De bar in het clubhuis is op werkdagen open vanaf 19.00 uur en in het weekend vanaf 10.00 uur. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld gedurende 2 weken in de zomervakantie, kan hiervan worden afgeweken.
Er wordt door eigen leden minstens één keer per seizoen een verplichte bardienst gedraaid. Bij het niet draaien van de bardienst wordt 50 euro boete berekend.

Elke vereniging leeft bij de gratie van de leden die zich voor de club willen inzetten. Zo heeft ook TC Breda een aantal permanente en tijdelijke commissies die zich met een bepaald aspect van het verenigingsleven bezighouden. De deskundigheid daarvoor is bijna altijd in de club aanwezig, maar helaas weten wij ze niet altijd te vinden.

Zonder je direct te willen bestoken met het verzoek om in zo’n commissie zitting te nemen, zouden we graag weten op welk terrein je in het dagelijks leven werkzaam bent, of welke zaken uw speciale interesse hebben. Misschien kan de vereniging daarmee ooit haar voordeel doen.

Inschrijfformulier lidmaatschap

Download het inschrijfformulier (druk op de knop hieronder), vul het helemaal in en mail het met pasfoto naar de Ledenadministratie.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je toestemming voor het door de vereniging opslaan van deze gegevens en het gebruiken van deze gegevens wanneer nodig. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering van de gegevens die door de KNLTB worden gebruikt.

Download

Opzegging lidmaatschap

Indien een lid wil opzeggen, dient hij /zij dit schriftelijk of (bij voorkeur) per mail naar de Ledenadministratie te doen vóór 15 december van het lopende jaar. Bij opzegging na deze datum is de contributie over het komende seizoen verschuldigd!