Word nu lid van TC Breda!

Hoe word je lid?

Onderaan deze pagina vindt je het online inschrijfformulier voor het lidmaatschap van onze vereniging. Zodra het inschrijfformulier volledig ingevuld verstuurd is, zal onze ledenadministratie deze in behandeling nemen.

Ter toelichting wijzen wij hieronder op een aantal regels, voorwaarden en gebruiken die wij in onze vereniging kennen en handhaven. Lees deze regels goed door voordat je het aanvraagformulier invult en ondertekent!

Tarieven 2020

LidmaatschapOmschrijvingKosten
StudentenVanaf 18 t/m 25 jaar, voltijdstudent (alleen op vertoon van geldige studentenpas)€ 80
Senioren tot 21 jaarLeden vanaf 18 jaar en die in het lopende jaar nog geen 21 worden€ 105
Senioren vanaf 21 jaarLeden die in het lopende jaar 21 worden of al ouder zijn€ 150
CompetitielidmaatschapAlleen voor Senioren die lid zijn van een andere bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, en alleen geldig tijdens de competitiedagen€ 35 p.p. per competitie, exclusief competitiebijdrage van het team
BedrijfslidmaatschapLidmaatschap + naamsvermelding op sponsorbord. Vrijstelling van bardienst. Geen inschrijfgeld€ 255
Niet-spelend lidKan te allen tijden "actief" worden€ 25
InschrijfgeldEenmalig bij aanmelding, per persoon; voor jeugd t/m 17 jaar wordt geen inschrijfgeld gerekend€ 23
Nieuw: 65+ lidmaatschapLeden die in het lopende jaar 65 jaar of ouder zijn, alleen geldig voor tennissen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-18.00 uur.€ 50
Jeugd8 t/m 17 jaar (inclusief KNLTB pas)€ 42
Jeugd5 t/m 7 jaar (inclusief KNLTB pas)€ 30
Introducé iemand die op uitnodiging van een bestaand lid meetennist€ 7,50 per keer

Voorwaarden lidmaatschap

Hier vind je een overzicht van de voorwaarden van het lidmaatschap van T.C. Breda.

barborg: éénmalig voor alle seniorleden 50 euro

Deze borg zal gebruikt worden wanneer een bardienst niet gedraaid wordt.  Wanneer de bardienstverplichtingen wel gewoon worden nagekomen blijft het bedrag staan voor het volgende seizoen. Restitutie zal plaatsvinden na afmelding als lid van T.C. Breda, na december van het lopende jaar.

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij alles doet ter bevordering van de goede sfeer en alles nalaat wat hieraan schade kan doen. Aanvraag lidmaatschap voor junioren vereist een handtekening van één van de ouders of verzorgers.

De bar in het clubhuis is op werkdagen open vanaf 19.00 uur en in het weekend vanaf 10.00 uur. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in de zomervakantie, kan hiervan worden afgeweken.

bardienst: twee keer per seizoen bardienst 

Er wordt door eigen leden vanaf het seizoen 2020 twee keer per seizoen een verplichte bardienst van 4 uur gedraaid. Bij het niet draaien van de bardienst wordt 50 euro boete berekend. Deze verplichting geldt niet voor junioren en 65-plussers.

Elke vereniging leeft bij de gratie van de leden die zich voor de club willen inzetten. Zo heeft ook TC Breda een aantal permanente en tijdelijke commissies die zich met een bepaald aspect van het verenigingsleven bezighouden. De deskundigheid daarvoor is bijna altijd in de club aanwezig, maar helaas weten wij ze niet altijd te vinden.

Zonder je direct te willen bestoken met het verzoek om in zo’n commissie zitting te nemen, zouden we graag weten op welk terrein je in het dagelijks leven werkzaam bent, of welke zaken uw speciale interesse hebben. Misschien kan de vereniging daarmee ooit haar voordeel doen.

KLIK HIER VOOR HET INSCHRIJFFORMULIER

Persoonsgegevens lidmaatschap

Met het versturen van het inschrijfformulier geef je toestemming voor het door de vereniging opslaan van deze gegevens en het gebruiken van deze gegevens wanneer nodig. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering van de gegevens die door de KNLTB worden gebruikt.

Opzegging lidmaatschap

Indien iemand zijn/haar lidmaatschap wil opzeggen, of omzetten naar een ander soort lidmaatschap, dan kan dit alleen per e-mail of schriftelijk t.a.v.  de Ledenadministratie en vóór 15 december van het lopende jaar.  E-mailadres: ledenadministratie@tcbreda.nl Postadres: Galderseweg 45, 4836 AC Breda. Een opzegging of wijziging van een lidmaatschap is pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Deze ontvang je binnen 2 weken na de verzending van uw opzegmail.

Bij opzegging of wijziging lidmaatschap na 15 december is de contributie over het komende seizoen verschuldigd! Dit geldt niet voor de tijdelijke soort lidmaatschappen zoals de Zomer Challenge. Die eindigt automatisch per aangegeven datum.