Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden lidmaatschap TC Breda

Betaling contributie: automatische incasso

Nieuwe en bestaande leden zijn per 1 Januari 2022 verplicht om TC Breda te machtigen voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Zonder machtiging kunnen wij je helaas niet inschrijven. Op het online inschrijfformulier vul je direct je bankgegevens in. De penningmeester verstuurt naar alle leden de contributiefacturen.In het geval dat een machtiging voor incasso is gegeven wordt de factuur veertien kalenderdagen verstuurd voordat deze ter incasso wordt aangeboden bij de Rabobank. Leden hebben twee weken de tijd om hier bezwaar tegen te maken voordat de incasso wordt verstuurd naar de huisbankier van TC Breda, de Rabobank.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar van 1 Januari t/m 31 December. Je kunt op elk moment van het jaar lid worden en de tarieven gelden per 1 Januari, 1 Juli en/of 1 Oktober. De contributie die je betaalt is daarnaast ook afhankelijk van je leeftijd. Naast de contributie betaal je eenmalig het inschrijfgeld van 23 euro en ook eenmalig de waarborg bardienst van 50 euro. Terugbetaling van de waarborg vindt plaats nadat het lidmaatschap is opgezegd en inden de verplichte bardiensten zijn vervuld.

Bijzondere lidmaatschappen

Overige lidmaatschappen zijn niet-spelend lid en introducées. Zie onder contributies meer toelichting over de voorwaarden.

Waarborg: verplichte bardienst en/of parkdienst

Alle leden zijn verplicht twee keer per seizoen een bar- en/of parkdienst te draaien. Er is ook de mogelijkheid om de bar- en/of parkdienstverplichting af te kopen. Dit kost 60 euro voor twee diensten en 35 euro per dienst. Indien zonder toestemming van de barmanager geen bar- en/of parkdienst wordt gedraaid, wordt de 50 euro waarborgsom ingehouden en niet terugbetaalt aan het lid wanneer deze zijn lidmaatschap opzegt. Deze verplichting geldt niet voor junioren en 65-plussers. Bij lidmaatschappen afgesloten vanaf 1 Juli geldt slechts een verplichte bar- en/of parkdienst. Bedrijfslidmaatschappen zijn vrijgesteld van de bardienstverplichting.

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap

Ieders lidmaatschap wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij je vóór 15 december van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap opzegt. Indien je je lidmaatschap niet vóór 15 december opgezegd wordt het automatisch verlengd met een volledig kalenderjaar. De opzegging is pas definitief als je per email een bevestiging hebt ontvangen van de [email protected] 

Spelerspas

Alleen met een geldige KNLTB TC Breda spelerspas mag je op het park spelen! Dit geldt ook voor deelname aan competitiewedstrijden en officiële toernooien. Met je KNLTB Let op: de spelerspas is meerdere jaren geldig en je ontvangt dus niet ieder jaar een nieuwe pas. Gooi je pas dus niet weg na afloop van het seizoen!

Privacy statement

De gegevens zoals vermeld op het online inschrijvingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging TC Breda en hierbij maken we gebruik van de KNLTB.Club omgeving. Met het versturen van het inschrijfformulier geef je toestemming aan de vereniging TC Breda voor het opslaan en gebruik van deze gegevens  wanneer nodig. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van je e-mailadres voor de digitale nieuwsbrief. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, met uitzondering van de gegevens die door de K.N.L.T.B. worden gebruikt. Door lid te worden van TC Breda ga je hiermee akkoord.

Wijziging in voorwaarden

De algemene voorwaarden van de tennisverenging TC Breda kunnen alleen gewijzigd als hiertoe wordt besloten in de Algemene Ledenvergadering (ALV).