Lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een e-mail met opzegging vóór 15 december van het lopende jaar naar: [email protected]

Een opzegging of wijziging van een lidmaatschap is pas definitief wanneer je hiervan een bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie.

Heb je geen bevestiging van uitschrijving van de ledenadministratie? Dan betekent dat je een nieuw lidmaatschap bent aangegaan. Dit geldt niet voor de tijdelijke lidmaatschappen zoals de Zomer Challenge, want die eindigt automatisch per aangegeven datum.

Niet tijdig opzeggen voor het einde van het kalenderjaar en geen bevestiging uitschrijving ledenadministratie betekent dat je een nieuw lidmaatschap bent aangegaan. Deze regel is (opnieuw) unaniem bekrachtigt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2 juli 2020 en zal door de penningmeester strikt worden nageleefd.

Niet tijdig opzeggen voor het einde van het kalenderjaar heeft als consequentie dat je je recht op terugbetaling van de waarborg hebt verloren. Zwangerschap wordt gezien als een geldige reden om het lidmaatschap op te schorten met behoud van terugbetaling op de waarborgsom. Voor blessures geldt opschorting alleen als een doktersverklaring kan worden overhandigd.