Contributies

Het reguliere lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd. Je kunt op elk moment van het jaar lid worden en de tarieven gelden vanaf 1 Januari, 1 Juli of 1 Oktober. Verder wordt er in het tarief onderscheid gemaakt naar senioren vanaf 21 jaar, senioren tot 21 jaar, 65 plus en jeugd.

Ter toelichting wijzen wij in de omschrijving hieronder op een aantal regels en voorwaarden die wij als vereniging handhaven. Voor nieuwe leden geldt naast het tarief voor regulier lidmaatschap ook eenmalig de waarborg bardienst en inschrijfgeld.

Tarieven 

Soort
Omschrijving
Kosten
Inschrijfgeld Eénmalig bij aanmelding, per persoon. Voor jeugd tm 17 jaar wordt geen inschrijfgeld gerekend

 

23 €

 

Waarborg- dienst

Borg voor het vervullen van de twee verplichte bar- of parkdiensten en voor lidmaatschappen vanaf 1 Juli of 1 oktober geldt één verplichte bar- of parkdienst.

Terugbetaling van de waarborg vindt plaats nadat het lidmaatschap tijdig en volgens opzegvoorwaarden is opgezegd en indien de verplichte bar- of parkdiensten zijn vervuld.

Niet tijdig opzeggen voor het einde van het kalenderjaar heeft als consequentie dat je je recht op terugbetaling van de waarborg hebt verloren. Zwangerschap wordt gezien als een geldige reden om het lidmaatschap op te schorten met behoud van terugbetaling op de waarborgsom. Voor blessures geldt opschorting alleen als een doktersverklaring kan worden overhandigd.

50 €

Afkoop bardienst De verplichte bardiensten kunnen worden afgekocht voor 35 euro per dienst of voor 60 euro voor twee bardiensten

60 €

Bijzondere lidmaatschappen

Soort
 Omschrijving 
Kosten
Niet-spelend lid Een niet-spelend lid die ten alle tijden weer actief kan gaan tennissen 25 €
Introducée Iemand die op uitnodiging van een bestaand lid meetennist. Is dat niet het geval, dan geldt het tarief voor baanhuur 7,50 €  
Zomer-Challenge 2024 Tijdelijk lidmaatschap voor juni-juli-augustus 2024. Begint in juni en na bevestiging inschrijving en eindigt automatisch per 01 september.   

40 € 

59 € incl. 2 lessen.

Reguliere lidmaatschappen
Soort
Omschrijving
per 1 jan.
per 1 jul.
per 1 okt.

senioren vanaf

21 jaar

leden die in het lopende jaar 21 jaar worden of al ouder zijn 160€ 80 € 45 €

senioren tot

21 jaar

Leden vanaf 18 jaar en die in het lopende jaar nog geen 21 jaar worden 115€ 58€ 30 €
studenten voltijd Vanaf 18 t/m 25 jaar, en die in het lopende jaar nog geen 26 jaar worden. Voltijdstudent (alleen op vertoon van geldige studentenpas) 90 € 45 € 25 €
65+ lidmaatschap Leden die in het lopende jaar 65 jaar of ouder zijn. 60 €    
Jeugd 8 tm 17 jaar leden vanaf 8 jaar en die in het lopende jaar nog geen 18 jaar worden 47 €    

Jeugd 5 tm

7 jaar

leden vanaf 5 jaar en die in het lopende jaar nog geen 8 jaar worden 35 €    

Bijkomende kosten voor reguliere lidmaatschappen