Contributies

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd. Je kunt op elk moment van het jaar lid worden en de tarieven gelden vanaf 1 Januari, 1 Juli of 1 Oktober. Verder wordt er in het tarief onderscheid gemaakt naar senioren vanaf 21 jaar, senioren tot 21 jaar, 65 plus en jeugd.

Ter toelichting wijzen wij in de omschrijving hieronder op een aantal regels en voorwaarden die wij als vereniging handhaven. Voor nieuwe leden geldt naast het tarief voor regulier lidmaatschap ook eenmalig de waarborg bardienst en inschrijfgeld.

Tarieven 2021 

Soort
Omschrijving
Kosten
Inschrijfgeld Eénmalig bij aanmelding, per persoon. Voor jeugd tm 17 jaar wordt geen inschrijfgeld gerekend

 

23 €

 

Waarborg bardienst Borg voor het vervullen van de twee verplichte bardiensten en voor lidmaatschappen vanaf 1 Juli of 1 oktober geldt één verplichte bardienst. Terugbetaling van de waarborg vindt plaats nadat het lidmaatschap is opgezegd en inden de verplichte bardiensten zijn vervuld

50 €

Afkoop bardienst De verplichte bardiensten kunnen worden afgekocht voor 35 euro per dienst of voor 60 euro voor twee bardiensten

60 €

Bijzondere lidmaatschappen

Soort
 Omschrijving 
Kosten

Competitielidmaatschap

Alleen per team voor senioren die lid zijn van een andere bij de KNLTB aangesloten tennis-vereniging. Alléén geldig op de competitiedagen. Er is géén mogelijkheid voor vrij tennissen buiten de competitiedagen. Contributie is exclusief de bijdrage van het team voor deelname aan KNLTB-competitie

35 € p.p.
Niet-spelend lid Een niet-spelend lid die ten alle tijden weer actief kan gaan tennissen 25 €
Introducée Iemand die op uitnodiging van een bestaand lid meetennist. en is dat niet het geval dan geldt het tarief voor baanhuur 7,50 €  
Reguliere lidmaatschappen
Soort
Omschrijving
per 1 jan.
per 1 jul.
per 1 okt.

senioren vanaf

21 jaar

leden die in het lopende jaar 21 jaar worden of al ouder zijn 150 € 75 € 40 €

senioren tot

21 jaar

Leden vanaf 18 jaar en die in het lopende jaar nog geen 21 jaar worden 105 € 53 € 25 €
studenten voltijd Vanaf 18 t/m 25 jaar, voltijdstudent (alleen op vertoon van geldige studentenpas) 80 € 40 € 20 €
65+ lidmaatschap Leden die in het lopende jaar 65 jaar of ouder zijn, alleen geldig voor tennissen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-18.00 uur 50 €    
Jeugd 8 tm 17 jaar leden vanaf 8 jaar en die in het lopende jaar nog geen 18 jaar worden 42 €    

Jeugd 5 tm

7 jaar

leden vanaf 5 jaar en die in het lopende jaar nog geen 8 jaar worden 30 €    

Bijkomende kosten voor reguliere lidmaatschappen