Word ook sponsor van TC !

Geachte (potentiële) sponsor,

Sponsoring is een belangrijke pilaar om de activiteiten van TC Breda op niveau te houden en/of verder uit te breiden. De meeste activiteiten worden bekostigd uit de inkomsten van lidmaatschapsgelden. Maar er zijn een aantal zaken waarvoor we graag een beroep doen op een adverteerder of sponsor. Gelukkig prijst TC Breda zich al vele jaren gelukkig met de steun van een aantal zeer gewaardeerde sponsors. Gezien de plannen van de club is een toename van het aantal sponsors gewenst.

In 2012 heeft het bestuur van TC Breda een aantal belangrijke doelstellingen gedefinieerd zijn, te weten:

  • Stimuleren van groei in de nabije toekomst, met name onder de jeugd.
  • Verder ontwikkelen van een klimaat en omgeving waar met veel plezier zowel recreatief als prestatief de tennissport beoefend kan worden op gravel tennisbanen.
  • Optimaliseren van de faciliteiten welke het tennispark van TC Breda biedt, met behoud van de ‘TC sfeer
  • Streven om de Open Bredase van TC Breda, dat geldt als het gezelligste toernooi in de regio, op termijn uit te bouwen tot een toernooi met nationale allure.

Dit betekent niet alleen dat er meer middelen nodig zijn om het een en ander te kunnen verwezenlijken, maar dat TC Breda richting de toekomst ook steeds interessanter gaat worden voor bedrijven. Uiteraard gaat en kan deze groei niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden en zullen de ontwikkelingen enige tijd in beslag nemen. In dit kader hebben wij de “GROEI MET ONS MEE” sponsorpakketten in het leven geroepen.

Geïnteresseerde bedrijven gaan gedurende de sponsorperiode mee in de aantrekkingskracht van onze tennisvereniging. Kortom, zij investeren samen met TC Breda in de beoogde groei van onze vereniging.

De tennissport wordt beoefend door brede lagen van de bevolking, zowel wat inkomen, beroep en leeftijd betreft. Tennis is een van de weinige sporten voor jong en oud. Daarom vormen de leden van TC Breda en haar bezoekers een interessante doelgroep voor uw bedrijf. Met promotionele activiteiten kunt u hen in een ontspannen en sportieve omgeving bereiken. Met uw sponsoring van TC Breda laat u tevens direct aan uw omgeving zien dat u de tennissport een warm hart toedraagt en toont u uw maatschappelijke, culturele en sportieve betrokkenheid.

Welkom bij TC Breda, ‘Dé club waar sportiviteit en gezelligheid samen gaan’!

Sponsorcommissie TC Breda

Bij interesse kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie