‘Club van 80’

Dit jaar bestaat TC Breda, de club van ons allemaal, 80 jaar en dat mag gevierd worden! Op zaterdag 14 september a.s. opent het park haar poort aan de Galderseweg om op deze feestelijke dag met elkaar voor een leuke en sportieve  beleving te zorgen.

Special member club
Alle leden, ex-leden, sponsors en buurtbewoners zijn uitgenodigd om te vieren dat de gravelbanen aan de Galderseweg voor het 80ste seizoen worden gebruikt voor heerlijke sportieve potjes tennis.

Club van 80 TC Breda

 Om dit gezamenlijk nog veel langer te kunnen blijven doen willen we iedereen die TC Breda een warm hart toedraagt verenigen in een special member club.

De ‘Club van 80’ is een initiatief van de vrijwilligers van TC Breda en voor éénmalig €100,00 kunt U zich als particulier, als tennisteam of als bedrijf verbinden aan deze unieke member club die TC Breda ondersteunt bij het organiseren van events, TC Breda voorziet van materieel of helpt  bij andere specifieke onderwerpen.

Speciale “club van 80” bord
De club van 80 helpt hiermee het tennisplezier van alle TC leden te vergroten! Als U deelneemt aan de Club van 80 zal uw (bedrijfs)naam worden opgenomen op het speciale “club van 80” bord in ons paviljoen alsmede een vermelding op onze website.

Jaarlijks speciaal event
Eens per jaar wordt U, als lid van de club van 80, uitgenodigd voor een speciaal event. Tijdens dit event zullen bestuur en vrijwilligers aanwezig zijn zodat U, indien U dat wilt ook uw ideeën over TC Breda kunt inbrengen en bespreken. Zo kunnen wij naast uw financiële gift ook ons voordeel doen met uw bijdrage door ideeën en tips.

Aanmelden

Aanmelden voor de club van 80 is vanaf nu mogelijk tot en na onze 80ste verjaardag op zaterdag 14 september.

Contact

U kunt contact met ons opnemen als U meer informatie wilt ontvangen.
Bel naar 06-15206553 of mail naar sponsorcommissie.

________________________________________________

Word ook clubsponsor van TC !

Geachte (potentiële) sponsor,

Sponsoring is een belangrijke pilaar om de activiteiten van TC Breda op niveau te houden en/of verder uit te breiden. De meeste activiteiten worden bekostigd uit de inkomsten van lidmaatschapsgelden. Maar er zijn een aantal zaken waarvoor we graag een beroep doen op een adverteerder of sponsor. Gelukkig prijst TC Breda zich al vele jaren gelukkig met de steun van een aantal zeer gewaardeerde sponsors. Gezien de plannen van de club is een toename van het aantal sponsors gewenst.

In het voorjaar van 2019 heeft het nieuwe bestuur van TC Breda een aantal belangrijke doelstellingen gedefinieerd zijn, te weten:

  • Stimuleren van groei en betere financiële positie in de nabije toekomst.
  • Voortbouwen aan de ontwikkeling van een tennispark in eigen beheer met een gezonde financiële exploitatie op lange termijn.
  • Vergroten van de clubcultuur, onderlinge band, samenwerking, betrokkenheid van en met de leden. TC is een gezelligheidsclub met inzet voor en door de leden. Geen tennisbaanbedrijf voor klanten.

Dit betekent niet alleen dat er meer middelen nodig zijn om het een en ander te kunnen ondersteunen. TC Breda is richting de toekomst ook steeds interessanter voor bedrijven. Uiteraard gaat en kan deze groei niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden en zullen de ontwikkelingen enige tijd in beslag nemen. In dit kader hebben wij de diverse sponsorpakketten in het leven geroepen.

Geïnteresseerde bedrijven gaan gedurende de sponsorperiode mee in de aantrekkingskracht van onze tennisvereniging. Kortom, zij investeren samen met TC Breda in de beoogde groei van onze vereniging.

De tennissport wordt beoefend door brede lagen van de bevolking, zowel wat inkomen, beroep en leeftijd betreft. Tennis is een van de weinige sporten voor jong en oud. Daarom vormen de leden van TC Breda en haar bezoekers een interessante doelgroep voor uw bedrijf. Met promotionele activiteiten kunt u hen in een ontspannen en sportieve omgeving bereiken. Met uw sponsoring van TC Breda laat u tevens direct aan uw omgeving zien dat u de tennissport een warm hart toedraagt en toont u uw maatschappelijke, culturele en sportieve betrokkenheid.

Welkom bij TC Breda, ‘Dé club van ons allemaal’

Sponsorcommissie TC Breda

Bij interesse kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie