Voorjaars ALV


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Locatie: clubhuis TC Breda.

Op donderdag 28 maart organiseert het bestuur een ALV. Inmiddels hebben alle leden al een uitnodiging met agenda ontvangen via de e-mail. Mocht deze uitnodiging niet gecommuniceerd zijn naar een lid, stuur dan een e-mail naar : secretaris@tcbreda.nl

Voorgestelde agenda:

1. Opening en mededelingen m.b.t. de ALV.

2. Goedkeuring notulen ALV (21 november 2018).

3.  Bestuurssamenstelling 2019
Voorzitter Wilfred Schipperen heeft al eerder aangegeven te willen stoppen met zijn functie als voorzitter. Hij is niet herkiesbaar. Wilfred gaat zitting nemen in de sponsorcommissie. Marleen Flink treedt af als secretaris van het bestuur. Zij gaat zitting nemen in de Technische Commissie. Hugo Zegwaard blijft penningmeester volgens rooster.

Het huidige bestuur draagt de volgende leden voor om een bestuurstaak op zich te nemen:
-Alexander Krimpenfort voor de functie van secretaris
-Michael Reniers voor de functie van bestuurslid accommodatie (tennispark en clubhuis)

Eventuele (andere) kandidaten voor de bestuursfuncties secretaris, bestuurslid accommodatie kunnen voorgedragen worden, ondersteund
door ten minste 5 seniorleden of door ereleden. Hiertoe dient uiterlijk vóór 25 maart a.s. een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde
kandidaat per e-mail (secretaris@tcbreda.nl) te zijn ingediend, dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden. Andere geïnteresseerden kunnen
zich ook rechtstreeks bij een van de huidige bestuursleden voor een gesprek. Of een e-mail sturen naar: info@tcbreda.nl.

4. Jaarverslag van het bestuur
4.1. Verslag van de penningmeester over rekening en verantwoording 2018. Het financieel verslag ligt ter inzage bij aanvang van de ALV voor iedereen.
De leden die het financieel overzicht willen ontvangen voorafgaand aan de vergadering, worden verzocht een e-mail te sturen naar: penningmeesrter@tcbreda.nl

4.2. Verslag van de kascommissie over rekening en verantwoording 2018 door Tom Adelaar en Fred Kuiper.

5. Begroting 2019

Vaststelling begroting 2019

6. Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2019. 2 leden zijn benodigd voor controle van het financieel jaarverslag van 2019

7. Verslag van de diverse commissies in seizoen 2018 en samenstelling in 2019

8. Leden Tevredenheid Onderzoek

9. KNLTB Club app

10. Zomer Challenge

11. Sluiting

 

No Replies to "Voorjaars ALV"


    Got something to say?

    Some html is OK